Ondernemersfonds Groningen

 

Ondernemersfonds Groningen is een initiatief van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven. Het fonds maakt collectieve activiteiten en maatregelen mogelijk door (gedeeltelijke) financiering te leveren. Belangrijke redenen voor oprichting van het ondernemersfonds zijn: structurele financiële basis leggen onder de activiteiten van het georganiseerde bedrijfsleven, bestrijden van het freeridersgedrag en stimuleren van samenwerking. Het Groninger bedrijfsleven brengt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid tot uitdrukking. De Gemeente Groningen stelt zich op als partner en heeft de intentie tot co-financiering uitgesproken.

Non-profit en publieke sector

Beide sectoren participeren in het ondernemersfonds. Bij veel instellingen is in toenemende mate sprake van een ondernemende houding en liggen er derhalve kansen voor het versterken van bijvoorbeeld de relaties tussen onderwijs, cultuur, sport en bedrijven. De Gemeente Groningen ziet de oprichting van het ondernemersfonds als een stap voorwaarts om het bedrijfsleven intensiever bij de ontwikkeling van de stad te betrekken. Daarbij past het ondernemersfonds in de participatie-ambitie van de Gemeente Groningen. Gemeente en bedrijfsleven worden meer gelijkwaardige partners, waarbij ondernemers minder de vragende partij zijn. Zij zullen naast het inbrengen van denkkracht en ervaringen nu tevens financieel gaan participeren.

Financiering

Het Ondernemersfonds Groningen is gestart per 1 januari 2011 en heeft inmiddels twee evaluaties achter de rug. Het is een ondernemersfonds van, voor en door ondernemers in de Stad Groningen. Alle OZB-plichtigen in de categorie niet-woning dragen er aan bij; in 2020 levert dat met een OZB-opslag van 6% een bedrag op van ruim € 2,1 miljoen.

Documenten ter informatie

Raadsvoorstel oprichting Ondernenersfonds
Statuten
Werkplan
Gebiedsindeling