VBNO

 


De Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. VBNO heeft ruim 150 leden (stand maart 2020).

Voor 2020 heeft VBNO een netto fondsbudget van € 162.344

www.vbno.info

Ga voor het aanvraagformulier rechtstreeks naar de fondspagina van VBNO, maar neem eerst contact op met het secretariaat van VBNO voordat u een aanvraag indient.