Projecten Ondernemersfonds Groningen

Pagina: 12
MKB Video Challenge

MKB Video Challenge

Indiener: Videoprofs
Videoprofs organiseerde de MKB Videochallenge om bedrijven met behulp van videomarketing een online impuls te geven. De MKB Video Challenge bestaat uit vijf online workshops van 1,5 uur. Hierin leren ondernemers professionele video’s te maken om succesvol online te ondernemen. Al wat de ondernemer hiervoor nodig heeft, is zichzelf, een beetje tijd en een smartphone.
De workshopreeks startte op 8 september. 

bekijk dit project
Ondernemersacademie

Ondernemersacademie

Indiener: Ondernemersacademie Groningen
De Ondernemersacademie is een samenwerkingsproject dat MBO studenten met ondernemendheid als competentie ondersteunt bij de realisatie van hun ondernemingsplan. Iedere student wordt een op een begeleid door een coach uit het bedrijfsleven die helpt met de samenstelling van zijn of haar bedrijfsplan. De Ondernemersacademie organiseerde een verkiezing voor de best presterende student van het leerjaar 2019-2020. 

bekijk dit project
Warenhuis.Groningen.nl

Warenhuis.Groningen.nl

Eind 2019 is de pilot Warenhuis.Groningen gelanceerd. Een digitaal platform, waarbij het fysieke aanbod van lokale retoailers online zichtbaar wordt gemaakt. Hierin is samenwerking gezocht met Zupr en Dropper en mede financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, provincie Groningen en het Ondernemersfonds. Na afloop van de pilot heeft er een evaluatie plaatsgevonden en lopen er nog onderzoeken. 

 

bekijk dit project
Onderzoek havengebied

Onderzoek havengebied

Op steeds meer plaatsen in Nederland concurreert de ruimte voor ondernemen met de ruimte voor wonen. Steeds vaker zien we dat ‘oudere’ binnenstedelijke locaties aan het water ruimte moeten maken voor woningbouw. Niet altijd zit daar een goed onderbouwde, economische strategie achter.
De gemeente Groningen heeft aangegeven na te willen denken over een eventuele functieverandering van de Scandinavische Havens op Zuidoost, in het kader van de omgevingsvisie ‘The Next City’. 

 

bekijk dit project
Datagestuurd rioolbeheer Euvelgunne

Datagestuurd rioolbeheer Euvelgunne

Bedrijvenvereniging Zuidoost werkt samen met de gemeente Groningen en twee waterschappen aan maatregelen om de afvoer van regenwater van het bedrijventerrein Euvelgunne te verbeteren. De huidige situatie leidt tot wateroverlast op het bedrijventerrein en in de stad, en tot overbelasting van de rioolwaterzuivering Garmerwolde. In dit project proberen ZO en partners een zeer innovatieve aanpak van dit probleem: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

 

bekijk dit project
Wasaweg Energieneutraal

Wasaweg Energieneutraal

In het project Wasaweg Energieneutraal wordt gekeken hoe de bedrijven aan de Wasaweg onderling slimmer met hun elektriciteit kunnen omgaan. Dit duurzame project van ZO en partners is in juni 2018 officieel van start gegaan.

Meedoen levert de ondernemer een forse geldelijke besparing op. Dit realiseren we door vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen: binnen het deelnemende bedrijf en tussen de bedrijven aan de Wasaweg. Bij het lokaal opwekken en delen van energie zetten we zonnepanelen, een buurtbatterij en slimme batterijen, monitoring en laadpalen in.

 

bekijk dit project
Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

Door de verbouwingen aan de zuidelijke ringweg en het spoorgebied moeten ondernemers en hun partners met elkaar op zoek naar mogelijkheden om Zuidoost bereikbaar te houden voor ondernemers, bezoekers en werknemers. Bedrijvenvereniging Zuidoost biedt ondernemers op Zuidoost creatieve en duurzame oplossingen voor dit probleem met een mobiliteitsplan dat werd gelanceerd in april 2018. In dit plan staan vier oplossingen centraal: een deelauto’s, een kantoorbus, deelfietsen en een mobiliteitspas.

 

bekijk dit project
Groninger Retail Academy

Groninger Retail Academy

Er worden gedurende het jaar verschillende inspirerende en interactieve bijeenkomsten aangeboden voor ondernemers, filiaalmanagers en medewerkers actief in de branche detailhandel. Deels worden deze aangeboden vanuit de Groninger Retail Academy en deels vanuit andere samenwerkingsverbanden. Bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen en de opzet van elk van de bijeenkomsten kan verschillen en is sterk afhankelijk van het onderwerp en de sprekers die onderdeel uitmaken van het programma.

bekijk dit project
Straatdecoratie en straatevenementen

Straatdecoratie en straatevenementen

Al een aantal jaren komen er via de GCC aanvragen binnen ter verfraaiing van de binnenstad. Dit kan gaan om tijdelijke decoratie, zoals de paraplu’s en de linten in de Zwanestraat en Oude Kijk in ’t Jatstraat, of permanente verfraaiing zoals de bloembakken in de Ebbingestraat. Om het publiek naar de binnenstad te trekken worden er door de winkeliersverenigingen en straatverenigingen aanvragen gedaan om bijvoorbeeld aan te haken bij evenementen zoals 050&Mode en Winterwelvaart en om eigen evenementen op te zetten.

bekijk dit project
Sfeerverlichting

Sfeerverlichting

Om tijdens de koude en donkere wintermaanden toch warmte en gezelligheid in de stad te brengen draagt de GCC nu al jaren zorg voor de sfeerverlichting. De sfeerverlichting brengt warmte en gezelligheid in de stad, hierdoor blijven bezoekers langer en menig bezoeker komt speciaal voor de sfeerverlichting naar de stad toe. De sfeerverlichting in de Groninger Binnenstad brandt vanaf half november tot en met het weekend van Eurosonic Noorderslag. Alle bruggen naar het centrum zijn verlicht en in de winkelstraten hangt of staat feestverlichting.

bekijk dit project
Pagina: 12