Aanvraag gemeentebreed

 

Gemeentebrede aanvraag (NB: zie link naar het aanvraagformulier onderaan deze pagina)

Sinds 2023 is er een afgezonderd budget voor projecten die een gemeentebrede werking hebben. De pot is gevuld door de 6 bedrijvenverenigingen in de gemeente Groningen, die hierin 25% van hun jaarlijkse trekkingsrecht storten.

Via onderstaande knop komt u bij het aanvraagformulier voor een gemeentebreed project.
NB: voor projecten die een werking hebben in de afzonderlijke gebieden van de 6  bedrijvenverenigingen gaat u naar de website van de betreffende bedrijvenvereniging. Raadpleeg eventueel de gebiedsindeling.

Wie kan een aanvraag doen?

Bedrijven en organisaties die ozb niet-woningen betalen in de gemeente Groningen (incl. de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer) kunnen een aanvraag doen. Een aanvraag dient altijd namens een collectief van bedrijven en/of organisaties te worden ingediend. Het initiatief dient een collectief belang te hebben.

Waar moet een gemeentebreed project aan voldoen?

Het project draagt bij aan één of meer van de volgende zaken:

  • “schoon, heel, veilig”, duurzaamheid, infrastructuur, digitalisering, bereikbaarheid, cultuur, promotie, onderwijsarbeidsmarkt, werkgelegenheid, evenement.
  • Samenwerking tussen lokale ondernemers in de hele gemeente.
  • De economische structuur van de gemeente Groningen.

Het project heeft geen commerciële doelstelling voor de aanvrager(s).

Hoe gaat de beoordeling in zijn werk?

  • Het secretariaat beoordeelt of de ingestuurde gegevens compleet en correct zijn.
  • De fondsmanager beoordeelt de aanvraag op de hierboven vermelde criteria
  • De fondsmanager gaat zo nodig in overleg met de bedrijvenverenigingen of zij het project of idee van toegevoegde waarde vinden voor de gemeente Groningen.
  • Als de aanvraag wordt toegekend kan aanvrager 80% van het aangevraagde bedrag als voorschot factureren. De resterende 20% wordt uitbetaald na aanlevering van een inhoudelijke en financiële verantwoording.

NB: Voordat u een aanvraag doet voor een gemeentebreed project neemt u eerst contact op met de fondsmanager, Jan Gerband Krol. Mail uw idee, eventueel vergezeld van een projectplan naar jangerbrand@ondernemersfondsgroningen.nl, of bel 06-51243355. Wij beoordelen dan eerst of de aanvraag kans van slagen heeft.

START AANVRAAG