Ondernemersfonds & Gemeente

 

Doel van het ondernemersfonds is het financieren van activiteiten die liggen in de lijn van de door de gemeente Groningen nagestreefde verhoging van veiligheid, duurzaamheid en het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat en de ideeën die ondernemers hierover hebben.

Het ondernemersfonds onderscheidt zich ten opzichte van andere initiatieven in den lande doordat met het initiatief ook beter overleg beoogd wordt tussen bedrijfsleven en het gemeentebestuur.

Gezien de ontwikkelingen in de stad hecht het bedrijfsleven aan een gestructureerd overleg met het College van B & W over onder meer de volgende gebieden:

  • ontwikkeling economisch klimaat;
  • verbetering kwaliteit bedrijventerreinen;
  • stadsbeheer en toezicht;
  • bereikbaarheid;
  • duurzaamheidkalender;
  • veiligheid;
  • arbeidsmarktproblematiek;
  • afspraken met bedrijvenverenigingen en BBOG.

Het ondernemersfonds is verantwoordelijk voor de besteding van de middelen binnen de daarvoor gestelde kaders. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de financiële verantwoording.

Tenslotte heeft de Gemeente Groningen een formele verantwoordelijkheid als beleidsstimulerende overheid die via programma’s en samenwerkingsverbanden als G-Kracht, Terreinwinst, Binnenstadsmanagement en het Akkoord van Groningen werkt aan het vestigingsklimaat en daarmee aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid. Door afstemming en coördinatie van middelen verwachten de initiatiefnemers dat met de inzet van middelen uit het ondernemersfonds en co-financiering vanuit de gemeente meer mogelijk wordt dan thans realiseerbaar is.

Het bestuur onderhoudt nauwe contacten met de gemeente, zoals blijkt uit de correspondentie. Klik hier voor het archief