Evaluatie 2017

 

In 2017 is voor de tweede maal een evaluatie gehouden naar het functioneren van Ondernemersfonds Groningen (de eerste evaluatie vond plaats in 2013). Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Stadskracht. Op basis van de resultaten heeft de gemeente Groningen besloten het ondernemersfonds voor onbepaalde tijd te continueren, met om de 5 jaar een evaluatie.

Het volledige rapport van Bureau Stadskracht en het besluit van de gemeente vindt u hieronder.

Rapport Bureau Stadskracht 2017

Besluit gemeente inzake continuering