Projecten

Warenhuis.Groningen.nl

Eind 2019 is de pilot Warenhuis.Groningen gelanceerd. Een digitaal platform, waarbij het fysieke aanbod van lokale retoailers online zichtbaar wordt gemaakt. Hierin is samenwerking gezocht met Zupr en Dropper en mede financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, provincie Groningen en het Ondernemersfonds. Na afloop van de pilot heeft er een evaluatie plaatsgevonden en lopen er nog onderzoeken. Voor de doorontwikkeling van het platform waren reeds plannen gemaakt, en het Coronavirus heeft voor een versnelling gezorgd. Het platform bleek in een behoefte te voorzien en kwam zogezegd als geroepen.

GCC was initiatiefnemer, in 2020 hebben ook de bedrijvenverenigingen WEST en VBNO bijgedragen aan de doorontwikkeling van dit mooie initiatief.