Projecten

Signing Winkelcentrum Lewenborg

Indiener: Winkelcentrum Lewenborg

Winkelcentrum Lewenborg is 5 jaar geleden grondig vernieuwd. Om voor de consument aantrekkelijk te blijven en het bezoekersaantal op peil te houden is een aantal acties noodzakelijk. Daartoe horen het verfraaien van het centrum zelf en een meer wervende houding op social media. Voor het onderdeel bebording doen de ondernemers een beroep op Het Fonds.

Het Fonds heeft de gevraagde bijdrage toegezegd.