Projecten

Onderzoek havengebied

Op steeds meer plaatsen in Nederland concurreert de ruimte voor ondernemen met de ruimte voor wonen. Steeds vaker zien we dat ‘oudere’ binnenstedelijke locaties aan het water ruimte moeten maken voor woningbouw. Niet altijd zit daar een goed onderbouwde, economische strategie achter.

De gemeente Groningen heeft aangegeven na te willen denken over een eventuele functieverandering van de Scandinavische Havens op Zuidoost, in het kader van de omgevingsvisie ‘The Next City’. Om deze reden hebben de bedrijvenvereniging Zuidoost en de gemeente Groningen behoefte aan inzicht in de huidige watergebonden bedrijvigheid, het belang voor de stedelijke economie, de toekomstige ontwikkelingen en de bijbehorende ruimtevraag.

Daarom heeft ZO samen met de gemeente Groningen het onderzoekersbureau Ecorys gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de huidige economische waarde van de Scandinavische Havens en het toekomstige belang voor de economisch ontwikkeling van de haven- en kadegebonden bedrijven in Groningen.