Projecten

Datagestuurd rioolbeheer Euvelgunne

Bedrijvenvereniging Zuidoost werkt samen met de gemeente Groningen en twee waterschappen aan maatregelen om de afvoer van regenwater van het bedrijventerrein Euvelgunne te verbeteren. De huidige situatie leidt tot wateroverlast op het bedrijventerrein en in de stad, en tot overbelasting van de rioolwaterzuivering Garmerwolde. In dit project proberen ZO en partners een zeer innovatieve aanpak van dit probleem: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

In dit proefproject proberen we het aanbod van afvalwater te beperken: deels door de regenwaterafvoer van bedrijven af te koppelen van de riolering en deels door gecontroleerd het afvalwater bij extreme regen direct te storten op het Winschoterdiep. De proef is een initiatief van de gemeente Groningen en wordt gefinancierd door de gemeente, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, ZO (met gelden uit Het Fonds) en Regio Groningen Assen. De proef dient als showcase voor alle bedrijventerreinen in Noord-Nederland.