OTB

 

Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer (OTB) is een overkoepelende vereniging van in de voormalige gemeente Ten Boer actieve ondernemersorganisaties (Netwerk Ten Boer, LTO, Winkeliersvereniging Koopmansplein). Deze organisaties hebben tezamen ongeveer 55 leden. OTB is de trekkingsgrechtigde organisatie voor wat betreft de fondsgelden. 

OTB heeft voor 2022 een netto fondsbudget van € 30.861

Ondernemers uit Ten Boer kunnen voor het indienen van een aanvraag contact opnemen met de secretaris van OTB, mevrouw Gerda Mensinga, gerdamens@hotmail.com