Projecten

Pagina: 1
Onderzoek havengebied

Onderzoek havengebied

Op steeds meer plaatsen in Nederland concurreert de ruimte voor ondernemen met de ruimte voor wonen. Steeds vaker zien we dat ‘oudere’ binnenstedelijke locaties aan het water ruimte moeten maken voor woningbouw. Niet altijd zit daar een goed onderbouwde, economische strategie achter.
De gemeente Groningen heeft aangegeven na te willen denken over een eventuele functieverandering van de Scandinavische Havens op Zuidoost, in het kader van de omgevingsvisie ‘The Next City’. 

 

bekijk dit project
Datagestuurd rioolbeheer Euvelgunne

Datagestuurd rioolbeheer Euvelgunne

Bedrijvenvereniging Zuidoost werkt samen met de gemeente Groningen en twee waterschappen aan maatregelen om de afvoer van regenwater van het bedrijventerrein Euvelgunne te verbeteren. De huidige situatie leidt tot wateroverlast op het bedrijventerrein en in de stad, en tot overbelasting van de rioolwaterzuivering Garmerwolde. In dit project proberen ZO en partners een zeer innovatieve aanpak van dit probleem: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

 

bekijk dit project
Wasaweg Energieneutraal

Wasaweg Energieneutraal

In het project Wasaweg Energieneutraal wordt gekeken hoe de bedrijven aan de Wasaweg onderling slimmer met hun elektriciteit kunnen omgaan. Dit duurzame project van ZO en partners is in juni 2018 officieel van start gegaan.

Meedoen levert de ondernemer een forse geldelijke besparing op. Dit realiseren we door vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen: binnen het deelnemende bedrijf en tussen de bedrijven aan de Wasaweg. Bij het lokaal opwekken en delen van energie zetten we zonnepanelen, een buurtbatterij en slimme batterijen, monitoring en laadpalen in.

 

bekijk dit project
Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

Door de verbouwingen aan de zuidelijke ringweg en het spoorgebied moeten ondernemers en hun partners met elkaar op zoek naar mogelijkheden om Zuidoost bereikbaar te houden voor ondernemers, bezoekers en werknemers. Bedrijvenvereniging Zuidoost biedt ondernemers op Zuidoost creatieve en duurzame oplossingen voor dit probleem met een mobiliteitsplan dat werd gelanceerd in april 2018. In dit plan staan vier oplossingen centraal: een deelauto’s, een kantoorbus, deelfietsen en een mobiliteitspas.

 

bekijk dit project
Pagina: 1