De praktijk

 

Alle ondernemers in de stad Groningen worden uitgenodigd hun plannen met betrekking tot de verbetering van hun omgeving kenbaar te maken. Ondernemersfonds Groningen stimuleert ondernemers, hun verenigingen en medewerkers van de Gemeente Groningen om plannen uit te werken die (mede) gefinancierd kunnen worden door het ondernemersfonds. Het fonds draagt bij aan het optimaliseren van het ondernemingsklimaat in Groningen. Het is een belangrijk uitgangspunt van het fonds dat partijen het debat voeren over hun bedrijfsomgeving en tot een gezamenlijk besluit komen.

Financiering

Het Noordelijk Belastingkantoor heft namens de gemeente Groningen OZB op niet-woningen. Ten behoeve van het ondernemersfonds wordt een opslag van 6% in rekening gebracht. De gemeente stort het aldus verkregen bedrag op de rekening van het ondernemersfonds. De 5 bedrijvenverenigingen in de gemeente (GCC, WEST, ZO, VBNO en OTB) hebben trekkingsrechten. Daarnaast hebben de partners in het Akkoord van Groningen zelfstandige trekkingsgerechten.

Hoe gaat het in z'n werk?

Allereerst zijn er zo min mogelijk regels. Alles wat ondernemers in gezamenlijk overleg tot hun gezamenlijk belang verklaren komt voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking. Het bestuur van het ondernemersfonds zal alleen bij fricties of onenigheid knopen doorhakken en zal de gebruikers van het fonds ondersteunen in het maken van kwalitatief goede plannen. 

Daarnaast is het zo, dat partijen die geld uit het fonds willen trekken, dat alleen kunnen doen wanneer ze een plan indienen met een alliantie van andere ondernemers (een straat-, winkeliers- of bedrijvenvereniging, een groep ondernemers die die niet in een vereniging zijn georganiseerd is ook mogelijk). Individuele ondernemers kunnen geen aanvraag doen. Aanvragen voor (gedeeltelijke) financiering worden ingediend bij de de bedrijvenvereniging in het gebied van de initiatiefnemers.  

Aanvragen

De verenigingen kunnen aanvragen bij het ondernemersfonds indienen ter hoogte van hun trekkingsrechten indien de ALV van de betreffende verenigingen instemt met deze aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de vereniging waaronder de aanvrager valt. Ga voor meer informatie naar Verenigingen.