BVH

 

Bedrijvenvereniging Haren

Bedrijvenvereniging Haren (BVH) is de overkoepelende vereniging van ondernemersorganisaties in de voormalige gemeente Haren. Ondernemersvereniging Ondernemend Haren, de vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren (LTO) en Stichting Dorpsfonds Haren zijn vertegenwoordigt in het bestuur van de in 2020 opgerichte vereniging. BVH is de trekkingsgerechtigde organisatie voor de fondsgelden in de voormalige gemeente Haren.

Voor 2022 heeft BVH een netto fondsbudget van € 105.731

Ga voor een aanvraagformulier rechtstreeks naar de fondspagina van BVH maar neem altijd eerst contact op met het secretariaat van BVH voordat u een aanvraag indient.